روش تحلیل سیاسی از نگاه مقام معظم رهبری / 2

برنامه روش تحلیل سیاسی از نگاه مقام معظم رهبری – تهیه کننده : شریف زمانی – قسمت دوم – هر شنبه ساعت ۲۱. – گفتار اول: مقدمات تحلیل سیاسی، جهان بینی توحیدی، درک پیچیدگی های زمانه، کسب آگاهی دینی و تاریخی، توجه به خود سازی معنوی.

 

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز.