ویدیو: دوران نقد سازنده و مطالبه اجتماعی گذشته است! راهکار چیست؟

اخیرا ما شاهد کمپین های مختلف در خصوص شفاف سازی مالی مدیران و سیاست مداران ایرانی هستیم؛ کمپین های همچون فرزندت کجاست و … و همچنین شاهد روحانیونی هستیم که در منبرها مردم را دعوت به مبارزه با فساد می کنند؛ اما آیا واقعا دوران این مدت کارها نگذشته؛ راهکار های جدید چیست؟ در این ویدپو پاسخ ها مشخص داده شده است.

لینک ویدیو در سایت آپارات

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز.