کارنامه و شعار

کارنامه مقدم بر شعار و وعده

کارنامه مقدم بر شعار و وعده‌ها، مفهومی است که اهمیت عملگرایی و نتایج واقعی را برتر از ادعاهای توخالی و وعده‌های بی‌پشتوانه نشان می‌دهد. یک کارنامه موفق که نشان‌دهنده عملکرد واقعی و مؤثر باشد، عامل کلیدی در جلب‌اعتماد و افزایش اعتبار است.

مطالعه کامل