چطور گروه را به تیم تبدیل کنید؟

صدها الگو و برنامه در زمینه عملکرد تیم ها وجود دارد. یکی از بهترین آنها و همچنین ساده‌ترین شان را آلن درکسلر و دیود سیبت موسسان شرکت مشاوره گراو ابداع کردند. این الگو نشان‌دهنده ۷ مرحله ای است که شرکت کنندگان یک پروژه معمولا باید از آن عبور کنند.