رهبر کبیر انقلاب

اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی

برای برآورد اهداف انقلابها، از جمله انقلاب اسلامی، تحلیل گفتارهای رهبران و شعارهای اصلی آنان در طول مبارزه و همچنین بررسی نقطه نظرات مردم و…

داستان آب و برق مجانی چه بود!

ادعای اینکه مردم به خاطر وعده‌های داده شده رهبران انقلابی به مبارزه با شاه برخاستند، هم درست است و هم نادرست. درست است چون نیروهای…