رهبر کبیر انقلاب

اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی

برای برآورد اهداف انقلابها، از جمله انقلاب اسلامی، تحلیل گفتارهای رهبران و شعارهای اصلی آنان در طول مبارزه و همچنین بررسی نقطه نظرات مردم و…

مستند: دوران بازگشت به رجایی ها

امروز کشور ایران وضعیت خوبی ندارد؛ زیرا ایران عزیز به دست مدیران و سیاست مداران ثروت اندوزی افتاده است که از مردم و کوخ نشینان…

داستان آب و برق مجانی چه بود!

ادعای اینکه مردم به خاطر وعده‌های داده شده رهبران انقلابی به مبارزه با شاه برخاستند، هم درست است و هم نادرست. درست است چون نیروهای…

چطور گروه را به تیم تبدیل کنید؟

صدها الگو و برنامه در زمینه عملکرد تیم ها وجود دارد. یکی از بهترین آنها و همچنین ساده‌ترین شان را آلن درکسلر و دیود سیبت موسسان شرکت مشاوره گراو ابداع کردند. این الگو نشان‌دهنده ۷ مرحله ای است که شرکت کنندگان یک پروژه معمولا باید از آن عبور کنند.