چرایی و چگونگی تاثیر شهرهوشمند در مدیریت شهری

جم شیم اسپارکرها یک دورهمی است که به موضوع IOT می پردازد، در این جم شیم ۳۰ مهر در خصوص یکی از شاخه های اصلی در حوزه اینترنت اشیا یعنی شهر هوشمند است. آقای شریف زمانی کارشناس و فعال حوزه شهری و شهر هوشمند از چالش های اجرایی این حوزه و تجربیات خود می گوید. شهر هوشمند یکی از باید های اصلی ابر شهرهای آینده است که از امروز باید مدیریت شهری به فکر آن باشد.

 

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | مدیرمسئول هفته نامه ملت بیدار