مستند: دوران بازگشت به رجایی ها

امروز کشور ایران وضعیت خوبی ندارد؛ زیرا ایران عزیز به دست مدیران و سیاست مداران ثروت اندوزی افتاده است که از مردم و کوخ نشینان هیچ خبری ندارند؛ امروز کشور ایران نیاز دارد به دوباره رجایی ها برگردد؛ این مستند پاسخ بسیاری از پرسش های امروزی را میدهد که ما باید در انتخابات شورا و مجلس به چه کسانی رای بدهیم!

 

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | مدیرمسئول هفته نامه ملت بیدار