شیشه های دودی شورای شهر و شهرداری تهران!

انگار نه انگار همین چند وقت پیش بود که شورای شهر پنجم تهران با شعار همه چیزمان شیشه ای است پا به عرصه انتخابات گذاشتند و لیست امید تمام اصلاح طلب آقای تکرار موفق به کسب رای شد.

ش
ش

حال تقریبا ۲ سالیست از این شعار گذشته اما تا به امروز از پشت این شیشه ها چیزی برای عموم قابل رویت نیست، گوی که اتاق های شهرداری و شورا را شیشه ای کرده اند اما اشتباها شیشه ی دودی کرده اند و هیچ قابل دیدن نیست.

این را برای این می گویم که همین چند هفته پیش از سفر ۶ روزه آقای مسجد جامعی برای رونمای از یک مجسمه در اسپانیا گفتیم و هیچ واکنشی از این اتاق شیشه ای به گوش نرسید و مزد دست ما بلاک شدن توسط آقای حناچی شهردار محترم تهران و خانم الهام فخاری عضو شورای شهر تهران بود.

صورت مسئله ساده بود، ساده از این باب که با توجه به شرایط بحرانی که خود اعضای شورای شهر و شهرداری از دخل و خرج می گویند چرا باید اولا شهرداری از جیب بیت المال هزینه ساخت یک مجسمه و نصب در اسپانیا را بدهد و چرای دوم اینه آخر ۶ روز برای رونمایی در اسپانیا با دستاوردی نزدیک به صفر چه لزوم و اجباری داشت و هزینه آن دقیقا چقدر بوده است تا برای مردم شهر تهران شفاف شود که پولی که باید برای آنها خرج میشده و تونل و پارک و توسعه مترو ایجاد بشه رفته و خرج سفر ۶ روزه آقای مسجد جامعی عضو شورای شهر پنجم تهران در اسپانیا شده است.

و پاسخی که نه تنها شورای شهر و شهرداری تهران بلکه افراد هم در مقابل آن سکوت کرده اند.

حال وقتی این طرز از پاسخگوی و پیگیری را در مقابل شعار اتاق شیشه ای می گذاریم به چیزی جز یک اتاق شیشه ای دودی نمیرسیم.

مورد بسیار جالب بعدی از شعارهای این عزیزان مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بود ولی تا به امروز طرحی مشارکتی و حمایتی ندیده ایم و اجرا نشده است که مردم را در اداره شهر دخیل کند جز در زمان شهردار نجفی که گفته بودند مردم و به ویژه دانش آموزان وقتی برف میاد خودشون جلوی خانه اشان و کوچه را تمیز کنند.

البته اشتباه از خودمان بود که به بطن شعار دقت نکردیم، بندگان خدا شورا و شهرداری را شیشه ای کرده اند، اما به جای شیشه های شفاف از شیشه های دودی استفاده کرده اند.

شریف زمانی.

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | مدیرمسئول هفته نامه ملت بیدار