شهر هوشمند و مدیریت شهری – مجله صبحگاهی طلوع شبکه ۴ سیما

هم افزایی بین دستگاه های اجرایی راهی برای رسیدن به شهر هوشمند.

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | مدیرمسئول هفته نامه ملت بیدار