رزومه و بنرهای تبلیغاتی

مردم شهر #تهران، جوانان عزیز، شش روز تا تغییر بزرگ زمان باقی است، ما می توانیم با کمک یک دیگر شهر را از دست کسانی که هیچ سود و نفعی از آنها به شهر و شهروندان نرسید پس بگیریم، بیایید تا با کمک همدیگر و انتخابی هوشمند تغییر و تحولی بزرگ را رقم بزنیم.

ارادتمند شما شریف زمانی

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | مدیرمسئول هفته نامه ملت بیدار