درباره کمپین

مادر قسمت کمپین می‌خواهیم به منظور آگاه سازی مردم و جوانان کمپین‌های مختلف حوزه های اجتماعی و سیاسی را قرار دهیم برای آشنایی با این کمپین ها قسمت پیوستن به کمپین از منوی کمپین صدای جوان به قسمت  پیوستن به کمپین بروید