درباره مدرسه

در قسمت مدرسه ما کلاس ها کارگاه ها و همایشهای  حوزه سیاسی و اجتماعی  را که میخواهیم برگزار کنیم قرار میدهیم تا جوانان بتوانند در آن ثبت نام کنند.