حذف مقام ریاست جمهوری

حذف مقام ریاست جهوری و حرکت به سمت جمهوری پارلمانی
حذف مقام ریاست جمهوری و حرکت به سمت جمهوری پارلمانی

در جهان شیوه های حکومتی متفاوتی وجود دارد، حتی دموکراسی به عنوان یک نسخه واحد وجود ندارد و با درجات مختلف به اجرا در میاید، یکی از انواع حکومت نظام پارلمانی یا همان مجلس محور است، یعنی تفکیکی میان قوه مجریه و مقننه وجود ندارد.⁣

نقش مردم بدینصورت است که مردم نمایندگان خود در مجلس را انتخاب میکنند و نمایندگان رییس قوه مجریه را که می توان آن را نخست وزیر و یا صدراعظم خواند را بر میگزینن.

پارلمان قادر است کنترل زیادی را بر کابینه از طریق رای اعتماد و استیضاح و سوال از وزیران اعمال کند.⁣

در کشور ایران که نوع حکومت جمهوری تمام ریاستی است یعنی نتیجه تفکیک کامل قوا است ریاست کشور یا همان رییس قوه مجریه توسط رای مردم انتخاب می شود.⁣

قطعا این شیوه حکومت بسیار بهتر از نوع پارلمانی آن است اما زمانی خوب است که نظارت بر اجرای صحیح و دقیق قوانین به درستی انجام شود و رییس جمهور بر اساس یک سازوکار پاسخگوی مردم باشد.⁣

در این ۴۰ ساله از عمر جمهوری ریاستی در ایران نشان داده شده که این شیوه حکومت چندان در ایران جواب نمی دهد و موجبات کج روی ها و فراتر از قانون عمل کردن ها شده است.⁣

عدم هماهنگی (دوران احمدی نژاد) و یا زیادی هماهنگی (دوران روحانی) میان قوه مجریه و مقننه باعث صدمه به کشور شده است و اراده ملت هیچ گاه جز روز رای گیری هیچگاه در ارکان قدرت و تصمیم گیری بروز پیدا نکرده است.⁣

قوه مجریه هیچگاه پاسخگوی ضعف و عملکرد خود نبوده و تقریبا هیچ ساختار نظارتی صحیح به وظیفه خود عمل نکرده است.⁣

برای همین شاید شیوه حکومت مجلس محور برای ایران بهترین نوع حکومت باشد.⁣

از ویژگی های جمهوری پارلمانی سهم بیشتر مردم بر ریاست دولت است. شایان ذکر است که در این نوع حکومت باید نظارت مستقل در بر تحقیق و اجرا هم ایجاد شود.

البته خالی از لطف نیست که بگوییم هیچگاه بهترین نوع حکومت وجود ندارد ولی شاید بتوان با تغییر نوع حکومت بهتر حکومت کرد.⁣

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | مدیرمسئول هفته نامه ملت بیدار