شما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر و یا تکمیل فرم مطالب، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای من ( شریف زمانی ) ارسال کنید:

پیامک: 09396041240

ایمیل: info@sharifzamani.ir

اسلایدر سایدبار

درباره من

درباره من

کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | مدیرمسئول هفته نامه ملت بیدار